Regulamin

Regulamin Ośrodka Wczasowego "Morska Dębina" w Dębinie

 

I. Zasady wynajmu

1.     Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14.00 w dniu przyjazdu i trwa do godziny 10.00 w dniu wyjazdu. Zmiana godzin doby hotelowej możliwa jest wyłącznie po uzgodnieniu z właścicielami Ośrodka.

2.     Każda osoba mieszkająca w Ośrodku zostaje zameldowana w książce meldunkowej Ośrodka zgłoszonej w Urzędzie Gminy Ustka. W związku z powyższym po przyjeździe należy przedstawić ważny dokument tożsamości (dowód osobisty; legitymację szkolą lub studencką, legitymację z ZUS) podczas meldunku.

3.     Płatność za pobyt pobierana jest gotówką w dniu przyjazdu i nie podlega zwrotowi nawet w przypadku skrócenia pobytu.

4.     Przekazanie i oddanie domku następuje w obecności właścicieli Ośrodka lub ich reprezentanta.

5.     Ilość osób zakwaterowanych w pokojach nie może przekraczać ilości osób zameldowanych i mających opłacony pobyt. W przypadku stwierdzenia przebywania w domku osób nieuprawnionych, koszt ich pobytu ponosi osoba zameldowana.

 

II. Zasady korzystania z obiektu

1.     Goście korzystający z wypoczynku w Ośrodku zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz stosować się w sytuacjach wyjątkowych do próśb właścicieli Ośrodka.

2.      Wszelkie usterki zauważone w trakcie użytkowania domku prosimy zgłaszać na bieżąco właścicielom Ośrodka lub ich reprezentantom na miejscu.

3.      Goście wynajmujący  domek ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia powstałe z ich winy jak również odwiedzających ich osób.

4.      Szkody powstałe z winy wczasowiczów rozliczamy na miejscu.

5.      Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w domkach przedmioty wartościowe i pieniądze. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domku. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione poza domkiem, w tym na tarasie.

6.      Cisza nocna obowiązuje w godzinach od 22.00 do 7.00 rano.

7.      Na terenie ośrodka zabronione jest:

a.     zakłócanie spokoju i wypoczynku, w tym odtwarzanie głośnej muzyki,

b.     palenie ognisk,

c.     nieprzyzwoite, wulgarne zachowania,

d.     wystawiania mebli poza obręb werandy

e.     zaśmiecania i zabrudzanie ośrodka.

8.     Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu zobowiązane będą do opuszczenia Ośrodka bez zwrotu kosztów.

9.      Osoby nie będące Wczasowiczami Ośrodka, a przebywające w nim po godz. 22:00 zobowiązane są do jego opuszczenia. Ewentualny dłuższy pobyt winien zostać zgłoszony właścicielom Ośrodka.

10.  Zezwalamy na pobyt w Ośrodku zwierząt domowych, po uprzednim zgłoszeniu właścicielom Ośrodka. Właściciele zwierząt zobowiązani są do posiadania aktualnej książeczki szczepień, sprzątania nieczystości oraz wyprowadzania zwierząt poza teren ośrodka, a na terenie ośrodka wyłącznie na smyczy. Właściciele zwierząt domowych ponoszą za nie pełną odpowiedzialność.

11.  Właściciel Ośrodka nie ponosi odpowiedzialności za pojazdy ani znajdujące się w nich mienie.

12.  W przypadku zgubienia klucza do domku, gość zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego właścicielom Ośrodka w celu dorobienia klucza lub wymiany zamka i uiszczenia związanej z tym opłaty.

13.  Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 w Ośrodku dozwolony pod opieką osób dorosłych.

14.  Osoba rozpalająca grilla zobowiązana jest również do zagaszenia go i nadzorowania podczas palenia.

15.  Zaliczka wpłacona na poczet rezerwacji przepada w momencie odwołania rezerwacji przez Wczasowicza.

16.  Zabrania się podłączania piecyków elektrycznych w domkach bez zgody właścicieli Ośrodka.

17.  Zabrania się mycia samochodów oraz pojazdów mechanicznych na terenie Ośrodka. Parking niestrzeżony na zewnątrz ośrodka. Zakaz parkowania samochodów wzdłuż ogrodzenia z furtką. Od strony bramy parkujemy prostopadle do odrodzenia przodem do ośrodka.

18.  Prosimy o wynoszenie śmieci z domków do kontenerów na terenie Ośrodka, znajdujących się przy parkingu.

19.  W domkach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.

 

III. Plac zabaw

1.     Plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 2 do 12 lat.

2.     Dzieci korzystające z placu zabaw muszą znajdować się pod opieka osób dorosłych, które są za nie w pełni odpowiedzialne. Korzystanie z trampoliny wyłącznie na odpowiedzialność rodziców.

3.     Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice lub opiekunowie.

4.     Na plac zabaw nie wolno wprowadzać psów.

 

IV. Postanowienia końcowe

1.     Dokonanie rezerwacji i wpłaty zadatku jest jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.

2.     W przypadku odwołania rezerwacji zadatek nie podlega zwrotowi.

 

Życzymy udanego i niezapomnianego wypoczynku.