Regulamin

Regulamin Ośrodka Wczasowego "Morska Dębina" w Dębinie

 

I. Zasady wynajmu

1.     Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15.00 w dniu przyjazdu i trwa do godziny 10.00 w dniu wyjazdu. Zmiana godzin doby hotelowej możliwa jest wyłącznie po uzgodnieniu z właścicielami Ośrodka.

2.     Każda osoba przyjeżdżająca do Ośrodka zostaje zgłoszona w Urzędzie Gminy Ustka i od każdej pobierana jest gminna opłata klimatyczna. W związku z powyższym po przyjeździe należy zgłosić wszystkie osoby które będą przebywać w ośrodku przy pdbieraniu kluczy.

3.     Płatność za pobyt pobierana jest gotówką w dniu przyjazdu i nie podlega zwrotowi nawet w przypadku skrócenia pobytu.

4.     Przekazanie i oddanie domku następuje w obecności właścicieli Ośrodka lub ich reprezentanta.

5.     Ilość osób zakwaterowanych w pokojach nie może przekraczać ilości osób mających opłacony pobyt. W przypadku stwierdzenia przebywania w domku osób nieuprawnionych, koszt ich pobytu ponosi osoba zameldowana.

 

II. Zasady korzystania z obiektu

1.     Goście korzystający z wypoczynku w Ośrodku zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz stosować się w sytuacjach wyjątkowych do próśb właścicieli Ośrodka lub ich reprezentanta.

2.      Wszelkie usterki zauważone w trakcie użytkowania domku należy zgłaszać na bieżąco właścicielom Ośrodka lub ich reprezentantom na miejscu.

3.      Goście wynajmujący  domek ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia powstałe z ich winy jak również odwiedzających ich osób.

4.      Szkody powstałe z winy wczasowiczów rozliczamy na miejscu.

5.      Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w domkach przedmioty wartościowe i pieniądze. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domku. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione poza domkiem, w tym na tarasie.

6.      Cisza nocna obowiązuje w godzinach od 22.00 do 7.00 rano.

7.      Na terenie Ośrodka zabronione jest:

a.     zakłócanie spokoju i wypoczynku, w tym odtwarzanie głośnej muzyki,

b.     palenie ognisk,

c.     nieprzyzwoite, wulgarne zachowania,

d.     zaśmiecania i zabrudzanie Ośrodka.

8.     Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu zobowiązane będą do opuszczenia Ośrodka bez zwrotu kosztów.

9.      Osoby nie będące Wczasowiczami Ośrodka, a przebywające w nim po godz. 22:00 zobowiązane są do jego opuszczenia. Ewentualny dłuższy pobyt winien zostać zgłoszony właścicielom Ośrodka.

10.    Zezwalamy na pobyt w Ośrodku zwierząt domowych, po uprzednim zgłoszeniu właścicielom Ośrodka. Właściciele zwierząt zobowiązani są do posiadania aktualnej książeczki szczepień, sprzątania nieczystości oraz wyprowadzania na  spacer zwierząt poza teren Ośrodka. Na terenie Ośrodka zwierzęta mogą przebywać wyłącznie pod opieką wałściciela. Właściciele zwierząt ponoszą za nie pełną odpowiedzialność.

11.    Właściciel Ośrodka nie ponosi odpowiedzialności za pojazdy ani znajdujące się w nich mienie.

12.  W przypadku zgubienia klucza do domku, gość zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego właścicielom Ośrodka w celu dorobienia klucza lub wymiany zamka i uiszczenia związanej z tym opłaty.

13.    Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 w Ośrodku dozwolony jest pod opieką osób dorosłych.

14.    Osoba rozpalająca grilla zobowiązana jest również do zagaszenia go i nadzorowania podczas palenia.

15.    Zaliczka wpłacona na poczet rezerwacji przepada w momencie odwołania rezerwacji przez Wczasowicza.

16.    Zabrania się podłączania własnych piecyków elektrycznych w domkach bez zgody właścicieli Ośrodka.

17.    Zabrania się mycia samochodów oraz pojazdów mechanicznych na terenie Ośrodka. Parking niestrzeżony znajduje się na zewnątrz Ośrodka. Obowiązuje zakaz parkowania samochodów wzdłuż ogrodzenia z furtką. Od strony bramy parkujemy prostopadle do odrodzenia przodem do Ośrodka.

18.    Prosimy o wynoszenie śmieci z domków do kontenerów na terenie Ośrodka, znajdujących się przy parkingu.

19.    W domkach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.

 

III. Plac zabaw

1.     Plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 2 do 15 lat.

2.     Dzieci korzystające z placu zabaw muszą znajdować się pod opieką osób dorosłych, które są za nie w pełni odpowiedzialne. Korzystanie z trampoliny wyłącznie na odpowiedzialność rodziców.

3.     Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice lub opiekunowie.

 

IV. Postanowienia końcowe

1.     Dokonanie rezerwacji i wpłaty zadatku jest jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.

2.     W przypadku odwołania rezerwacji zadatek nie podlega zwrotowi.

 

Życzymy udanego i niezapomnianego wypoczynku.